Nätverket Stoppa Preemraff

Historik:

Nedan följer historik över vad som under senare år skett kring Preemraff i Lysekil. Omvänd kronologisk ordning.

• 11 juli hade Jordens Vänner, Skydda Skogen och Greenpeace skickat in överklagan av beslutet till Mark- och Miljööverdomstolen. 

• 20 juni 2022 kom Mark och Miljödomstolens beslut, som gav Preemraff Lysekil tillstånd att bygga ut sin biobränsleanläggning Synsat och processa 1 miljon ton biomassa/år.Preem ville ha ett tillstånd utan tidsbegränsning. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket yrkade på tidsgräns till dec 2030. MMD har gett tillstånd till dec 2032 utan att motivera förlängningen på 2 år.

• 26 april 2022 ägde förhandlingarna vid Mark och Miljödomstolen rum. 

• 5 juli 2021 gick tiden för överklagande ut. Nätverket och andra organisationer och enskilda hade då skickat in överklagan. 

• 23 dec 2020: Preem inkommer med en ny ansökan för ombyggnad av Preemraff i Lysekil, som till viss del fokuserar på produktion av biodrivmedel.
• 28 sep 2020: Preem drar tillbaka sin ansökan för utbyggnaden i Lysekil.
• 15 juni 2020: Mark- och miljööverdomstolen ger ett yttrande till regeringen, de godkänner expansionen.
• 10-13 mars 2020: Domstolsförhandling i Lysekil och syn på plats. Med på mötet är domare och sakkunniga från Mark- och miljööverdomstolen, Preem med sina konsulter, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, de överklagande, Naturskyddsföreningens sakkunniga dvs. professor Kevin Anderson och meteorolog Martin Hedman
• Okt 2019: Preem förändrar sin ansökan. Minskar från 100% ökning av CO2 utsläpp till 60%.
• Aug 2019: Regeringen tar över prövningen av ärendet.
• Juni 2019: Naturvårdsverket underrättar regeringen
• Tusen ytterligare underrättelser kom in.
• Våren 2019: Naturskyddsföreningen underrättar regeringen att utbyggnaden kan försvåra att nå klimatmål och att regeringen kan ta upp målet för prövning.
• Ärendet till Mark- och miljööverdomstolen i Solna
• Cirka 100 överklaganden
• 2018 ger Mark- och miljödomstolen i Vänersborg tillstånd till utbyggnaden. 13,9 miljoner ton råolja, 3,4 miljoner ton CO2. De tar inte upp frågan om CO2 då de anser att det ligger under EU:s utsläppsrätter.Stoppa Preemraff är ett nätverk som bildades i reaktion på Preems planer att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Vi startades av en liten grupp passionerade och engagerade individer 2018, sen dess har fröet de sådde vuxit och utvecklats till en imponerande folkrörelse. 

Idag består nätverket av en mängd olika organisationer av olika storlekar, ungdomspartier och privatpersoner, alla med en sak gemensamt- ett engagemang för en hållbar och rättvis framtid. På våra möten kan man finna personer från bland annat Naturskyddsföreningen, Extinction Rebellion, Fridays For Future, Jordens Vänner, Fältbiologerna, Greenpeace, med flera! En bit ner hittar du nätverkets konsensus. Alla som håller med om konsensus kan ansluta sig till nätverket!

Aktionsveckorna 2020
Under flera veckors tid mobiliserade sig hela Svenska miljörörelsen för att stoppa Sverige från att begå ett av vår tids största klimatmisstag. På grund av dåvarande corona-läge valde vi att sprida ut aktiviteterna över tid och rum. Det planerades och hölls oändligt många onlinemöten, och den 22e augusti 2020 sattes allt igång. Det skickades vykort och mailades till makthavare. Det sprang och cyklades en stafett tvärs över landet med våra krav direkt till regeringen. Det skrevs insändare och debattartiklar. Det hölls samtal och föredrag. Det demonstrerades på en massa kreativa vis runtom i landet. Gator och raffinaderier blockerades av mängder av människor. Ett oljetanksfartyg stoppades ute till havs. Allt detta gjort av människor som kommit samman.

Vi använde samtliga demokratiska verktyg i lådan. Och vi lyckades!
Preem själva hävdar att anledningen de drog tillbaka ansökan var för att den ekonomiska kalkylen brast, men hade inte ansökan överklagats i första hand hade de troligen redan börjat bygga. Dessutom går det omöjligen att förneka hur vårt engagemang satt en ordentlig press på såväl Preem som regeringen. Under månaden vi mobiliserade oss skrevs det 561 artiklar om Preem! Låt oss inte heller glömma att det är tack vare åratal av miljöarbete som fossilindustrins ekonomiska utsikter ser så dystra ut idag. Stoppandet av Preems expansion i Lysekil har bevisat ännu en gång att folkligt engagemang ger resultat. Så nu samlar vi krafterna mot nya utmaningar!

Fakta: Biodrivmedel

Biobränslen förs av politiker fram som en väg ut ur fossilberoendet, men att ersätta fossila bränslen med biobränslen skulle till och med kunna leda till en ökad halt koldioxid i atmosfären.

Reduktionsplikten, som innebär att mer och mer biobränsle ska blandas i de fossila bränslena, kräver en storskalig produktion och import av biomassa. En produktion som ger förödande konsekvenser för skogar, djurliv och ursprungsbefolkning, vare sig det är i Sverige eller någon annanstans i världen. Skogen är absolut livsviktig i kampen mot klimatförändringarna, den agerar kolsänka, utgör motståndskraftiga ekosystem och lagrar stora mängder sötvatten.

Makthavare behöver lyssna på klimatforskarna istället för biobränslelobbyn och de behöver redovisa korrekta utsläppsberäkningar. Att hävda att biobränsle är en klimatneutral lösning är en oansvarig förenkling som bortser från tidsaspekten, det tar åtskilliga decennier för det nya trädet att binda den koldioxid som släppts ut vid förbränningen av det gamla. Räknar man dessutom med biologisk mångfald, klimaträttvisa och nyttjande av landområden i ekvationen blir resultatet att biobränsle inte är något sånär en omfattande lösning i energiomställningen, det är ett villospår vi inte har tid att ta.

Vägen bort från fossilberoende bör istället leda mot ett minskat energiberoende och en ökad lokal energiproduktion på bland annat sol och vind.

Preems nya ansökan innefattar till viss del ett fokus på biodrivmedel. Några exempel på ifrågasättande av biodrivmedlets roll för minskad klimatpåverkan finns bland länkarna nedan.

• Rapport: Biodrivmedel: En god tanke? En analys av biodrivmedlens klimatnytta över tid. Klimatriksdagen, okt 2020. (länk till rapport) (länk till videopresentation)

• Video: Samtal: Därför är biobränslen en återvändsgränd. Medverkande Carl Schlyter & Johan Ehrenberg. ETC Play, 17 dec 2020. (länk till video)

• Artikel: Emissions Trading System: Stop Perverse Climate Impact of Biomass by Radically Reforming CO2 Accounting Rules. EASAC, 26 aug 2020. (länk till artikel)

• Film: More of everything: The Swedish forestry model. Skydda Skogen & Greenpeace Nordic, 2021. (länk till filmen)

• Broschyr: Sagan om biobränsle. En broschyr om biobränsle gjord av Cecilia Holm, som är aktiv i nätverket. (länk till broschyren)

Preemraff Lysekil

Nedan finns aktbilagor från Vänersborgs tingsrätt, Målnr. 5514-20, som avser Preems ansökan om ändringstillstånd för Preemraff Lysekil.

• M 5514-20 Aktbil 1: Preems ansökan
• M 5514-20 Aktbil 9: Yttrande Miljönämnden mellersta Bohuslän
• M 5514-20 Aktbil 12: Yttrande Länsstyrelsen VG
• M 5514-20 Aktbil 13: Yttrande Naturvårdsverket
• M 5514-20 Aktbil 15: Komplettering Preem

Preemraff Göteborg

Preemraff i Göteborg har en ansökan sedan 2019-06-27 hos Mark -och Miljödomstolen om tillstånd till fortsatt verksamhet och dessutom att utökad produktion med det s.k. HVO-projektet (HVO = Hydrerad Vegetabilisk Olja; att använda bioråvara för att tillverka biodrivmedel).

Idag raffinerar Preemraff Göteborg 6 miljoner ton per år, varav max 300 000 ton är bioråvara, resterande är råolja. Vad de ansöker om är tillstånd att öka sin raffinering med 1,6 miljoner ton bioråvara/år, för att främst tillverka biodiesel. Att tillverka biodiesel är mer energikrävande och därför behöver de öka sin fossila vätgasproduktion med 50 %. Vilket skulle leda till att Preem Göteborg med ett ökat koldioxid utsläpp på 140 000 ton per år klättrar från sjunde plats till sjätte plats bland Sveriges största utsläppare.

VAD HÄNDER NU?
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöförvaltningen i Göteborg och några fler har nu lämnat sina slutgiltiga yttranden på Preems ansökan. Alla instanser föreslår i sina ställningstaganden till domstolen ett godkännande av utbyggnad- trots att de invänder mot utökade koldioxidutsläpp! Snart kommer ärendet upp hos Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg för ett avgörande inom första halvåret 2021. 

Vi har skrivit ett yttrande där vi motiverar varför Mark- och Miljödomstolen bör avslå Preems ansökan. Ni kan läsa vårt yttrande här.

Nedan finns aktbilagor från Vänersborgs tingsrätt, Målnr. 2673-19, som avser Preems ansökan om tillstånd för befintlig och utökad verksamhet vid Preemraff Göteborg.

• M 2673-19 Aktbil 1: Preems ansökan
• M 2673-19 Aktbil 16: Yttrande från Länsstyrelsen
• M 2673-19 Aktbil 47: Yttrande från Miljöförvaltningen i Göteborg Stad
• M 2673-19 Aktbil 49: Yttrande från Länsstyrelsen
• M 2673-19 Aktbil 51: Yttrande från Naturvårdsverket
• M 2673-19 Aktbil 60: Yttrande från Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs Stad
• M 2673-19 Aktbil 76: Yttrande från Naturvårdsverket
• M 2673-19 Aktbil 77: Yttrande från Länsstyrelsen
• M 2673-19 Aktbil 78: Yttrande från Miljö- och klimatnämnden

VAD KAN VI GÖRA?
- Överklaga det tillstånd som Preem, tyvärr, troligen kommer att få hos Mark- och Miljödomstolen.
- Skriva insändare, aktioner, flygblad, webbinarier m.m. för att kräva att en utbyggnad stoppas.
- Påvisa biodrivmedelsbluffen! 

Namn E-post Meddelande Skicka in

Så här kontaktar du oss: 

Du når oss via mail eller genom att fylla i kontaktuppgifter här. Du kan också följa våra aktiviteter genom vår facebooksida.